• สถานที่…บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MINI AC