• สถานที่...ฺมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดปรตู Hikvision