• สถานที่…บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ

งานติดตั้ง Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ
☑แผงโซลาร์เซลล์ Trina Solar 550w จำนวน 8 แผง
☑Hoymiles Micro Inverter 2Kw จำนวน 2 เครื่อง
——————————————–
☑รับประกันงานติดตั้งสูงสุด 3 ปี
☑Micro Inverter รับประกันสูงสุด 12 ปี
☑แผงโซล่าเซลล์รับประกันการผลิตกระแสไฟ 25 ปี
ผลงานเพิ่มเติม
Facebook fanpage : Insider solar