• สถานที่…ฺคุณศุภมาศ​ อภิรมย์เดช​

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC Philips(GEN2) แบบแขนเดี่ยว