มาตรฐาน IK คืออะไร?

ค่ามาตรฐาน IK Certification หมายความว่าอะไร

หมายถึง : ความสามารถของอุปกรณ์ที่รองรับการกระแทกตามรหัสของอุปกรณ์นั้นๆ โดยมีค่าดังนี้

IK00 : ไม่มีการป้องกัน

IK01 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 0.14 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม จากระยะ 56 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

IK02 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 0.2 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม. จากระยะ 80 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

IK03 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 0.35 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม. จากระยะ 140 มม. เหนือพื้นผิวที่ได้รับผลกระทบ)

IK04 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 0.5 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม. จากระยะ 200 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

IK05 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 0.7 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม. จากระยะ 280 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

IK06 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 1 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม. จากระยะ 400 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

IK07 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 2 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม. จากระยะ 400 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

IK08 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 5 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม. จากระยะ 300 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

IK09 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 10 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม. จากระยะ 200 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

IK10 : อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทนต่อแรงกระแทก 20 จูล (เท่ากับทนต่อแรงกระแทกที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม. จากระยะ 400 มม. เหนือพื้นผิวที่ถูกกระแทก)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น