แป้นปุ่มกดไร้สาย สำหรับใช้งานร่วมกับแผงควบคุมรุ่น GENIO wireless keypad | GEN-KP