โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Trina Solar 2K mono550w จำนวน 4 แผง+Hoymiles ไมโครอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง