โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Trina Solar 4K mono550w จำนวน 7 แผง+Hoymiles ไมโครอินเวอร์เตอร์ 2 เครื่อง