โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล JA Solar 3K mono485w จำนวน 8 แผง+Hoymiles ไมโครอินเวอร์เตอร์ 2 เครื่อง