โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Trina Solar 6K mono550w จำนวน 11 แผง+Hoymiles ไมโครอินเวอร์เตอร์ 3 เครื่อง