โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล JA Solar 5K mono485w จำนวน 12 แผง+Hoymiles ไมโครอินเวอร์เตอร์ 3 เครื่อง