โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Trina Solar 10K mono550w จำนวน 18 แผง+Huawei อินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง