โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Qcells 10K mono585w จำนวน 20 แผง+Huawei อินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง