โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Trina Solar 3K mono550w จำนวน 6 แผง+Huawei อินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง