โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Qcells 3K mono585w จำนวน 6 แผง+Huawei อินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง