โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Qcells 5K mono585w จำนวน 10 แผง+Huawei อินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง