โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Trina Solar 5K mono550w จำนวน 9 แผง+Huawei อินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง