โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล JA Solar 10K mono485w จำนวน 24 แผง+Hoymiles ไมโครอินเวอร์เตอร์ 6 เครื่อง