โปรโมชั่น!! ชุดโซล่าเซล Trina Solar 10K mono550w จำนวน 18 แผง+Hoymiles ไมโครอินเวอร์เตอร์ 5 เครื่อง