ZyXEL NWA 1123-ACHD

฿9,000.00

Zyxel NWA1123-AC HD 802.11ac Wave 2 Hybrid access point รองรับอัตราการส่งข้อมูลถึง 1.6Gbps ออกแบบด้วยนวัตกรรมของZyxel ความมุ่งมั่นที่จะสร้าง“RF First” ที่มีประสิทธิภาพสูงและการเชื่อมต่อที่มั่นใจได้ผ่านการออกแบบที่ดี ทำให้ NWA1123-AC HD ทำงานได้อย่างครอบคลุมและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆในเครือข่ายด้วยความเร็วสูง

NWA1123-AC HD รองรับ NebulaFlex ทำให้สามารถสลับไปมาระหว่าง Stanalone และการใช้งาน License free Nebula cloud management ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ZyXEL NWA 1123-ACHD

฿9,000.00